Skip to main content

How does synchronization work with Tripletex?

By activating Tripletex integration, the following happens:

 • If something is created in Gripr, it is also created in other systems

 • If something is created in other systems, it is also created in Gripr

 • If something is updated in Gripr, it is also updated in other systems

 • If something is updated in other systems, it will also be updated in Gripr

All this happens completely automatically and does not depend on any specific data, but it is important to be aware of the following:

 • First import employees

 • Then import customers and suppliers

 • Then import projects

If you do this in a different order, projects will not be able to set a customer and/or project manager, customers cannot get an owner, etc.

Hvilken data blir synkronisert?

Når integrasjon er aktivert kan man konfigurere hvilken data som skal oppdateres automatisk, dette kan enkelt redigeres i etterkant. Du kan også velge om tidligere data skal oppdateres når data importeres manuelt på nytt.

Disse valgene finner du ved å gå til integrasjoner i innstillinger og velge innstillinger på Tripletex integrasjon.

Følgende data kan synkroniseres:

 • Ansatte

 • Kunder/leverandører

 • Kontaktpersoner

 • Prosjekter

 • Produktregister

 • Time aktiviteter

 • Timer kan sendes til lønn/fakturering

 • Produkter kan sendes til ordre/prosjekt

Anbefalte steg etter at integrasjon er aktivert

Før du setter i gang med å opprette ting i Gripr/Tripletex er det anbefalt å:

 • Importere alle ansatte så disse blir koblet sammen

 • Importer deretter kunder og leverandører

 • Importer kontaktpersoner

 • Import så prosjekter

 • Sett opp hvilke time aktiviteter som skal mot hvilke aktiviteter i Tripletex.

Gjør man dette i annen rekkefølge vil prosjekter ikke kunne sette kunde og/eller prosjektleder, kunder kan ikke få en eier osv.

Nyttige tips

Når man lager prosjekt i Gripr så gjøres det en sjekk om hvilke brukere som kan være prosjektleder og prosjektdeltager slik at data kan flyte sømløst mellom Gripr og Tripletex.

Det vil si at hvis en bruker ikke dukker opp som prosjektleder/deltager så er årsaken ofte at brukeren i Tripletex ikke har nødvendige tilganger/rettigheter. Fiks dette og prøv igjen.