Create and paste API key from Tripletex

Before you can paste in the API user key, this must first be created in Tripletex.

Log in to www.tripletex.no and do the following:

  1. Activate the Integrations module under Company -> My subscription

  2. Go to My Profile -> Api Access

  3. Click on New key at the bottom left

  4. In the form, select the application GRIPR and enter a name and click create key.

  5. Copy the key and go back to Gripr and paste key then click connect.

NB. Do not close the window with a key in Tripletex until integration in Gripr has been validated.

Jeg får feilmelding, hva gjør jeg?

Får du feilmelding er nok årsaken at du som bruker i Tripletex ikke har alle rettigheter.

Lukk vindu hvor du lager API-nøkkel og gå til fanen Brukertilgang.

Her må du sørge for at du har alle tilganger, spesielt til kunder, prosjekter og ansatte. Når dette er løst kan du prøve og lage ny API-nøkkel igjen.