Gå til hovedinnhold

Legg til bilder på timeregistrering

Når man registrerer timer i mobil App`en kan man enkelt legge med bilder. Dette gjør man ved å enten laste opp fra mobilen eller bruke kamera, du har også her tilgang til vår avanserte og multifunksjonelle kamerafunksjon.

Bilder lagres mot timeregistreringen og organiseres automatisk i dokumentsenteret, og man kan i web-løsningen se bildene i full størrelse. Dette er indikert på hver enkelt timeregistrering.