Legg til en kommentar
SøkKontakt oss

Legg til en kommentar

Det er mulig og legge til kommentarer flere steder i systemet (fil, oppgave eller skjema), og måten man kommenterer på er lik over alt.

Trykk i feltet hvor man kan skrive en kommentar og når man er ferdig må man trykke på send symbolet på høyre side.